08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396
مشاهده خبر

نقدينگي 1200 تريليونی/  بدهي دولت 20 درصد رشد کرد
1395/12/24 8:33:59 print
نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور بر اساس آمارهای رسمی
نقدينگي 1200 تريليونی/ بدهي دولت 20 درصد رشد کرد
بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي، ميزان بدهي بخش دولتي با 20 درصد رشد نسبت به اسفند سال 1394 به رقم 2086,7 هزار ميليارد ريال رسيده است. براين اساس و در مدت زمان مشابه، ميزان بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانکي نيز با 19,3 درصد افزايش رقم 8782,5 هزار ميليارد ريال را ثبت کرده است.

نقدينگي دوباره قد کشيد؛ اين را جديدترين آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند که تا پايان دي‌ سال‌جاري، ميزان نقدينگي موجود در کشور به بيش از ‌هزار و 196 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان در مقايسه با اسفند سال گذشته در حدود 17,6 درصد و در مقايسه با دي‌ پارسال، رقمي در حدود 26 درصد افزايش را نشان مي‌‌دهد. از ابتداي سال 95 تاکنون، بانک مرکزي دوبار ميزان نقدينگي موجود در کشور را اعلام کرد. اواخر تابستان بود که براي اولين‌بار اعلام شد، نقدينگي از مرز هزار هزار ميليارد تومان هم عبور کرده است.

همان زمان، کارشناسان اقتصادي تحليل‌هاي متفاوتي را دراين‌باره مطرح کرد‌ه‌اند. عده‌اي از کارشناسان بر اين باور بودند که اگر اين حجم از نقدينگي به‌دنبال درپيش‌گرفتن سياست‌هاي رونق اقتصادي در کشور ايجاد شده باشد، قابل‌قبول است اما رکود اقتصادي، واقعيت ديگري را بيان مي‌کند. در مقابل، عده‌اي ديگر از تحليلگران قرار دارند که مي‌گويند: دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود بر شفاف‌سازي اقتصادي، پافشاري کرد. در اين سال‌ها، به‌صورت دوره‌اي ريز به ريز وضعيت اقتصادي در کشور مورد بررسي قرار گرفت و به مردم اعلام شد. آن‌طور که اين کارشناسان توضيح مي‌دهند، هربار که وضعيت اقتصادي کشور زير ذره‌بين کارشناسان اقتصادي قرار مي‌گيرد، ابعاد جديدتري از وضعيت بدهي، نقدينگي، عملکرد بخش‌هاي اقتصادي و اضافه برداشت از بانک‌ها اعلام مي‌شود که بخشي از آن، ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم است و بخش ديگري از آنها به ناهنجاري‌هاي تاريخي در ساختارهاي اقتصادي برمي‌گردد. به‌طور قطع نمي‌توان روند شکل‌گيري نقدينگي و شتاب آن در سه يا چهار سال گذشته را به سياست‌هايي مرتبط دانست که مي‌خواستند آشفتگي بين سال‌هاي 84 تا 92 را ترميم کنند. نقدينگي 1200 تريليون ريالي درواقع نتيجه ساختارهايي است که از به‌هم‌ريختگي تاريخي رنج مي‌برند و سياست‌هاي اقتصادي از سال 84 به بعد، آنها را تقويت کرد. 


بدهي دولت 20 درصد رشد کرد
بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي، ميزان بدهي بخش دولتي با 20 درصد رشد نسبت به اسفند سال 1394 به رقم 2086,7 هزار ميليارد ريال رسيده است. براين اساس و در مدت زمان مشابه، ميزان بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانکي نيز با 19,3 درصد افزايش رقم 8782,5 هزار ميليارد ريال را ثبت کرده است. ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها هم در ۱۰ ماهه نخست سال جاري به ۵۶۶۳ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفند سال گذشته، ۲,۷ درصد کاهش يافته است. بانک مرکزي همچنين در اين گزارش، مانده سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در 10 ماهه نخست امسال را با 19,8 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 1289,3 هزار ميليارد ريال اعلام و تأکيد کرده که اين رقم نسبت به دي 1394، 21,2 درصد رشد يافته است. در مدت زمان مشابه، ميزان سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي نسبت به اسفند سال گذشته، 8,2 درصد افزايش به 365,8 هزار ميليارد ريال رسيد. بانک مرکزي دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي در 10ماهه ابتداي امسال را 2305,4 هزار ميليارد ريال بدون تغيير نسبت به اسفند 94 اعلام کرد. اسکناس و مسکوک هم با افزايش 28 درصدي نسبت به پايان سال گذشته 108,9 هزار ميليارد ريال است. بر‌اساس اين گزارش، سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي شامل سپرده قانوني و ديداري نيز با رشد 19,8 درصد نسبت به اسفند 94 به 1289,3 هزار ميليارد ريال رسيد. در بخش بدهي‌ها هم سپرده‌هاي بخش غيردولتي 11641,9 هزار ميليارد ريال است که رشد 18,8 درصد نسبت به پايان سال گذشته و 26,6 درصد نسبت به پايان دي پارسال نشان مي‌دهد. 


رشد وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي
وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي در اين بخش هم در 10 ماهه امسال، 1809,5 هزار ميليارد ريال است که به ترتيب، رشد 1,8 درصد و 6,5 درصد را تجربه کرده است. 
مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک عقود اسلامي در اين مدت به رقم 8697,4 هزار ميليارد ريال با رشد 19,3 درصد، بانک‌هاي تجاري 1315,3 هزار ميليارد ريال با رشد 18,4 درصد، بانک‌هاي تخصصي 2011,4 هزار ميليارد ريال با رشد 10,5 درصد، بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري 5370,7 هزار ميليارد ريال با افزايش 23,1 درصد رسيد.

 
عملکرد بانک‌هاي تجاري به روايت بانک مرکزي
ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌هاي تجاري در پايان دي سال جاري به 323,0 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفند سال گذشته، 6,1 درصد کاهش يافته است. براساس اين آمار، سپرده بانک‌هاي تجاري نزد بانک مرکزي در همين مدت با افزايش 20,9 درصد به 235,2 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين براساس اين آمارها، ميزان اسکناس و مسکوک بانک‌هاي تجاري در دي 1395 نسبت به اسفند سال گذشته با افزايش 68,6 درصدي به 47,7 هزار ميليارد ريال رسيد. ساير دارايي‌هاي اين بانک‌ها در دي 1395 به 1094,2 هزار ميليارد ريال رسيد و نسبت به اسفند 1394، رشد 9,3 درصدي داشت. ميزان بدهي بخش دولتي به بانک‌هاي تجاري با 14,2 درصد رشد نسبت به اسفند سال 1394 به رقم 384,8 هزار ميليارد ريال شد. براين‌اساس و در مدت زمان مشابه، ميزان بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانکي نيز با 18,8 درصد افزايش رقم 1356,9 هزار ميليارد ريال را ثبت کرد. بر همين اساس، جمع دارايي‌هاي بانک‌هاي تجاري در دي 1395 به 3441,8 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين در بخش بدهي‌هاي بانک‌هاي تجاري، سپرده‌هاي بخش غيردولتي نسبت به اسفند 94 به 2159,4 هزار ميليارد ريال رسيد و افزايش 25,1 درصدي داشت. بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي نيز در دي 1395 نسبت به اسفند 94 با افزايش 11,8 درصدي به 155,2 هزار ميليارد ريال رسيد. براساس گزيده آمارهاي دي 1395، وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک‌هاي تجاري نسبت به اسفند 94 افت 38,7 درصدي داشت و به 80,5 هزار ميليارد ريال رسيد. وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي بانک‌هاي تجاري نيز در همين مدت با رشد 17,7 درصدي به 229,2 هزار ميليارد ريال رسيد. جمع بدهي بانک‌هاي تجاري در دي 1395 نسبت به اسفند 94 رشد 12,9 درصدي داشت و 3441,8 هزار ميليارد ريال اعلام شد. 


در بانک‌هاي تخصصي چه مي‌گذرد؟ 
گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد، ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌هاي تخصصي نيز در پايان دي‌ سال جاري به 533,8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفند سال گذشته 4,5 درصد افزايش يافته است.به گزارش وقایع اتفاقیه براساس اين آمار، سپرده بانک‌هاي تخصصي نزد بانک مرکزي در همين مدت با افزايش 16 درصد به 89,9 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين براساس اين آمارها، ميزان اسکناس و مسکوک بانک‌هاي تجاري در دي 1395 نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش 5,8 درصدي به 9,8 هزار ميليارد ريال رسيد. ساير دارايي‌هاي اين بانک‌ها در دي 1395 به 1094,2 هزار ميليارد ريال رسيد و نسبت به اسفند 1394 رشد 9,3 درصدي را تجربه کرد. همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانک‌هاي تخصصي با 23,5 درصد رشد نسبت به اسفند سال 1394 به رقم 475,9 هزار ميليارد ريال شد. بر‌اين‌اساس و در مدت زمان مشابه، ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانک‌هاي تخصصي با 10,5 درصد افزايش رقم 2015,1 هزار ميليارد ريال را ثبت کرد. جمع دارايي‌هاي بانک‌هاي تخصصي در دي‌ 1395 به 3624,1 هزار ميليارد ريال رسيد. در بخش بدهي‌هاي بانک‌هاي تخصصي، سپرده‌هاي بخش غير‌دولتي نسبت به اسفند 94 به 1143,5 هزار ميليارد رسيد و افزايش 14,4 درصدي داشت. بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي نيز در دي 1395 نسبت به اسفند 94 با افزايش چهار درصدي به 595,5 هزار ميليارد ريال بالغ شد. براساس گزيده آمارهاي دي‌ 1395، وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک‌هاي تجاري نسبت به اسفند 94، افت 5,3 درصدي داشت و به 120,6 هزار ميليارد ريال رسيد. وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي بانک‌هاي تخصصي نيز در همين مدت با رشد 6,2 درصدي به 403,5 هزار ميليارد ريال رسيد. جمع بدهي بانک‌هاي تجاري در دي 1395 نسبت به اسفند 94 رشد 8,5 درصدي داشت و رقم 3624,1 هزار ميليارد ريال اعلام شد. 


برداشت‌هاي گزاف بانک‌ها از برج ميرداماد
چند سالي ‌است بانک‌هاي خصوصي و دولتي در کشور با بحران نقدينگي روبه‌رو شده‌اند. اگرچه بخشي از بحران بدهي بانک‌ها به‌دليل سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌حساب و کتاب آنها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله بخش مسکن بوده است. از سه سال پيش که مسکن به رکود رفت، اوضاع بانک‌ها هم وخيم شد. بدهي بيش از صد هزار ميليارد توماني دولت هم باعث اورژانسي‌شدن وضعيت بانک‌ها در کشور شد. حالا آن‌طور که بانک‌ مرکزي اعلام کرده است؛ بانک‌ها در پايان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار ميليارد تومان ديگر به بانک مرکزي بدهکار شدند. به گزارش ايسنا، رقمي که در آن افزايش تسهيلات‌دهي و همچنين تسهيلات تکليفي و اعتباري در سال جاري بي‌تأثير نيست. مجموعه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و برداشت‌هاي آنها تا بيش از ۱۰۹ هزار ميليارد تومان در دي‌ امسال پيش رفته که نشان‌دهنده رشد بالاي ۳۰ درصد نسبت به اسفند سال قبل است. براين اساس، بدهي بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار ميليارد در پايان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار ميلياردي همراه بوده است. اين رشد درحالي اتفاق افتاده که از پايان دي‌ ۱۳۹۳ تاکنون مي‌توان گفت جزء بيشترين نوسان‌ها محسوب مي‌شود زيرا اين رقم تا اسفند همان سال به ۸۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و تا پايان سال بعد، حتي در دوره‌اي با کاهشي هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود دو هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه کردند. بر‌اساس گزارشي که بانک مرکزي از وضعيت مالي بانک‌ها منتشر کرده، از اين بدهي تا حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان به بانک‌هاي تجاري، ۶۰ هزار ميليارد به بانک‌ها تخصصي و تا ۳۴ هزار ميليارد تومان به بانک‌هاي غيردولتي اختصاص دارد. بايد يادآور شد که بدهي بانک‌هاي تخصصي تا بيش از ۱۷۰ درصد از پايان سال قبل تا دي رشد داشته است اما از ابتداي سال جاري دوباره روند رو به رشد قابل‌ملاحظه‌اي در بدهي‌هاي بانکي ديده مي‌شود که نشان‌دهنده افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي خواهد بود. اين درحالي است که در سال جاري، حجم تسهيلاتي که بايد بانک‌ها پرداخت مي‌کردند در کنار وام‌هاي معمول در شرايطي خاصي قرار گرفت و در مواردي وجود تسهيلات تکليفي به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگناي مالي که با آن مواجه بودند، فراهم آورد. در سويي ديگر با اينکه در سال گذشته بازار غيربانکي تا حدودي کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش يافته بود اما در سال جاري، اين سود نه‌تنها کاهش نداشت بلکه گاهي متزلزل شده و متوسط آن به بالاي ۱۹ درصد هم در برخي ماه‌ها رسيد. 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار